Infoplan PL16 Integritetspolicy

Vi sparar namn, personnummer, GPS-punkter och arbetsplats och entreprenörens organisationsnummer varje gång du checkar in/ut med PL16.

Uppgifterna sparas i två år i enlighet med vad Skatteverket kräver för personalliggare.

Du har rätt att få dina uppgifter rättade om uppgifterna registrerats felaktigt eller ändras.

Du har rätt att få ett utdrag av vad vi sparat.

Om du inte längre vill använda vår tjänst ligger den registrerade datan kvar i två år, i enlighet med Skatteverkets krav.

Vi förbehåller oss rätten att under tiden du använder vårt system använda dina uppgifter i för att kommunicera, supportera dig som användare samt skicka nyhetsbrev.

Genom att fortsätta använda vårt system efter den 25 maj 2018 accepterar du ovanstående villkor.